Klimaatverandering bedreigt schoon drinkwater in Afrika

01 Jul 2022

Klimaatverandering bedreigt schoon drinkwater in Afrika

Klimaatverandering heeft nu al een verwoestend effect op veel delen van de wereld, en Afrika is een van de regio's die er het meest onder te lijden heeft. Een van de grootste problemen is dat de klimaatverandering leidt tot extremere weersomstandigheden, die op hun beurt de watervoorziening aantasten en deze vatbaarder maken voor besmetting. Elk jaar sterven duizenden kinderen door het drinken van vervuild water, en dit aantal kan alleen maar toenemen als we niet dringend actie ondernemen om klimaatverandering tegen te gaan. 

Het is ook belangrijk de mensen voor te lichten over het belang van hygiëne en hoe ze water goed kunnen behandelen. De Nederlandse regering kan hierbij een vitale rol spelen door de Afrikaanse landen financiële en technische bijstand te verlenen.

Water is essentieel voor het leven op aarde; zonder water zouden we binnen enkele dagen sterven. Maar toch, elke dag sterven miljoenen mensen - de meesten zijn kinderen - omdat ze geen toegang hebben tot schoon water. Dit is eigenlijk schandalig! En het hoeft niet zo te zijn. Er zijn oplossingen, maar we moeten nu handelen voor het te laat is.

De Nederlandse regering moet veel meer doen om de klimaatverandering tegen te gaan en de Afrikaanse landen te helpen zich aan het veranderende klimaat aan te passen. Dat is niet alleen het juiste, maar ook in ons eigen belang. Afrika is immers onze naaste buur en wat daar gebeurt zal ook gevolgen hebben voor Europa.

Wij roepen de Nederlandse regering dan ook op om meer aandacht te besteden aan schoon drinkwater voor iedereen in Afrika en dringend actie te ondernemen tegen klimaatverandering. Alleen door samen te werken kunnen we hopen een catastrofe te voorkomen en ervoor zorgen dat alle Afrikanen toegang hebben tot schoon, veilig water.

Laten we niet wachten tot het te laat is. De tijd om te handelen is nu! Deel deze petitie met je vrienden en familie om de boodschap te helpen verspreiden! Elke handtekening telt in de strijd voor schoon drinkwater! 

Daarnaast wil ik nog een mooie en heldere boodschap van Carl Sagan delen, helaas niet meer onder ons, die naar mijn mening iedereen gezien en gehoord moet hebben. Ontroerd was ik, toen ik het voor het eerst hoorde: