Alles over materiële en immateriële schade

18 Nov 2020

Alles over materiële en immateriële schade

We hebben het allemaal wel een keer meegemaakt of kunnen het nog meemaken, iemand is per ongeluk tegen de achterkant van je auto aangereden toen je bij een stoplicht stond te wachten. Hierdoor heb je schade opgelopen aan je auto, dit noemen we dan materiële schade. Maar het kan ook zo zijn dat je emotionele schade hebt opgelopen, dit is bijvoorbeeld wanneer je zelf deel uitmaakte van een tragische ongeluk en je daar veel verdriet en ongemak aan hebt overgehouden. Deze schade noemen we immateriële schade. In dit artikel leg ik je uit wat het verschil is tussen materiële en immateriële schade. 

Materiële schade

Bij materiële schade kun je het direct in geld uitdrukken. Dit houdt in dat je schade hebt aan iets wat van jouw is, dus een auto, fiets, kleding. Dit zijn voornamelijk tastbare dingen waar je schade aan kunt hebben. Daaronder valt ook inkomsten die je hebt misgelopen, kosten voor het ziekenhuis en huishoudelijke hulp. Voorbeelden van materiële schade bij letselschade: verhuiskosten, minder inkomsten, kosten ziekenhuisverblijf en wettelijke rente. Er zijn bedrijven die voor jou letselschade berekenen, zodat jij dit niet zelf hoeft te doen. Er gelden wat richtlijnen voor het bepalen of je recht hebt op schadevergoeding. Je moet iemand aansprakelijk stellen voor materiële schade, anders kun je geen vergoeding krijgen. De vergoeding die je zal krijgen zal dan bestaan uit geleden verlies en gederfde inkomsten. De vergoeding die je krijgt voor de gederfde inkomsten wordt bepaald door te kijken welke inkomsten je zou hebben zonder het ongeval en met het ongeval. Het verschil daartussen, zal vergoed moeten worden. Het is belangrijk dat je een jurist inschakelt voor het bepalen van uw schadevergoeding.

Immateriële schade

Immateriële schade is schade die is veroorzaakt door verdriet, pijn en het verlies van iemand na een ongeval. Een slachtoffer van een ongeval, die hij niet zelf heeft veroorzaakt heeft recht op een vergoeding. De slachtoffer heeft dan niet alleen recht op financiële vergoeding, doordat hij bijvoorbeeld niet heeft kunnen werken. Maar ook op immateriële schadevergoeding, deze schadevergoeding noemen we ook wel smartengeld. Voorbeelden van immateriële schade bij letselschade: de pijn en de ongemak door een ongeval, schaamte voor de littekens die er zijn door het ongeluk en verdriet door sociale contacten die zijn weggevallen. Maar wie heeft nu recht op vergoeding? Vaak heeft alleen het slachtoffer recht op het smartengeld. Dus wanneer familieleden veel verdriet ervaren door het letsel van het slachtoffer, hebben zij geen recht op immateriële vergoeding. Het kan lastig te bepalen zijn hoe erg de gevolgen voor het slachtoffer zijn, om de immateriële schade te bepalen. Daarnaast is het heel belangrijk dat er een andere partij is om die aansprakelijk te stellen voor deze schade. Ook moet er bewijs zijn dat er een verband is tussen ongeval en het verdriet van het slachtoffer.