IE bescherming voor software

15 Jul 2021

IE bescherming voor software

Software-ondernemers maken en verkopen software aan klanten. Maar hoe kun je de software goed beschermen tegen inbreuk? Dit vragen veel softwareontwikkelaars zich af. Er zijn verschillende soorten bescherming voor software, zoals auteursrecht (copyright), patenten (patenten) en geheimhouding. Wij vertellen je er graag meer over.

Auteursrecht

Eén van de IE rechten die bij software aan de orde is, is auteursrecht. Letterkunde, wetenschap en kunst worden door de auteurswet beschermd. Elk bestand code en elk designdocument wat je zelf schrijft, is automatisch beschermd onder auteursrecht, ook wanneer je dit publiceert. Je moet dan denken aan broncode, zoals Java of Python. Iemand anders mag deze code nooit letterlijk kopiëren. Als dit wel gebeurt, kun je een inbreukzaak aanspannen. Wil je juist wél dat andere mensen je code gebruiken? Dan is het verstandig om een licentieverklaring in de code op te nemen. Je kunt ook voor de software een patent aanvragen. 

Patentrecht

Een patent is een tijdelijk exclusief recht op een technische uitvinding. Een patent is beperkt in de tijd en geldig tot maximaal 20 jaar na het indienen van de patentaanvraag. Een patent geeft de eigenaar het recht anderen te verbieden om gebruik te maken van een bepaalde uitvinding. Let op: een patent is niet in alle landen geldig, je moet daarom voor elk land een patent aanvragen. Zo voorkom je dat mensen uit andere landen gebruik gaan maken van je uitvinding. Het belangrijkste nadeel van een patent is dat je je uitvinding in detail moet gaan beschrijven.

Geheimhouding

Een andere manier om je software te beschermen is door middel van geheimhouding. Wanneer je broncode geheim wordt gehouden, is het voor andere partijen moeilijk om de software na te maken. Alleen heb je wel het risico dat iemand anders op hetzelfde idee komt, dan heb je geen recht van spreken. Als iemand anders zijn idee dan patenteert, kan het gebeuren dat jóuw software inbreuk maakt op het patent van iemand anders.

Merkrecht

Je kunt naast bescherming van software ook de handelsnaam, de naam of het logo waaronder het product of dienst op de markt wordt gebracht, beschermen. De handelsnaam waaronder een onderneming wordt gedreven, is beschermd door de handelsnaamwet. Om een handelsnaam zo goed mogelijk te beschermen, is het belangrijk om het ook te registreren als merk. 

Wanneer je niet wilt dat anderen jouw uitvinding gebruiken, is het zinvol om een patent aan te vragen. Een goed bedrijf hiervoor is AOMB, zij zijn gespecialiseerd in het beschermen en beheren van intellectuele eigendom.