Een gebouw transformeren wordt steeds interessanter

18 Dec 2020

Een gebouw transformeren wordt steeds interessanter

Nederland staat vol met gebouwen, zeker in de Randstad. Overal zie je kantoorgebouwen staan, maar de laatste tijd staan die gebouwen steeds vaker leeg. Dat kan verschillende oorzaken hebben, de huur kan te hoog zijn waardoor bedrijven het gebouw niet kunnen betalen. Maar ook de locatie kan niet meer gunstig zijn voor bedrijven, waardoor ze zijn weggegaan of het niet willen huren. We hebben in Nederland een tekort aan huizen, daardoor is het handig om dit soort gebouwen om te toveren naar appartementen voor jonge starters. In dit artikel ga ik je vertellen wat herbestemming precies inhoudt en hoe het werkt.

Herbestemming

Naast dat er veel kantoorgebouwen leeg staan, hebben we in Nederland ook te maken met historische gebouwen. Historische gebouwen hebben vaak een belangrijke identiteit in een bepaalde buurt of stad. Maar het kan zijn dat deze gebouwen hun functie verliezen, omdat ze leeg komen te staan of waarloosd worden. Daarom wordt er over herbestemming nagedacht. Zo kan een oude school, fabriek of kerk helemaal omgetoverd worden naar appartementen of kantoren. 

Voordelen van herbestemming

Herbestemming kan diverse voordelen opleveren. Het is namelijk ecologisch verantwoord, omdat de productie van schadelijke stoffen wordt geminimaliseerd. Voor de economie is het ook beter, want mensen werken en wonen liever in een stadsomgeving die hen uitdaagt en inspireert. Veel jongeren kunnen niet een huis kopen, waardoor ze genoodzaakt zijn om langer thuis te wonen of hele hoge huur te betalen. Je kunt tegenwoordig ook niet meer alleen een huis kopen, hiervoor heb je toch een tweede inkomen nodig. Herbestemming industrieel erfgoed is tegenwoordig heel normaal en ook betaalbaar voor starters. Het is goed dat dit soort initiatieven worden genomen, hierdoor hoeven we ook niet steeds bij te bouwen.

Hoe gaat het in z’n werk?

Bij de transformatie vastgoed komt ook een samenwerking met overheidsinstanties en gemeenten kijken. Je begint bij inventarisatie. Hierbij breng je de wensen vanuit vastgoedeigenaar en eventueel van de gemeente in kaart. Nadat de wensen in kaart zijn gebracht ga je kijken naar de haalbaarheid van het plan. Er wordt een onderzoek gedaan naar of er behoefte is naar huisvesting en wat de markt vraagt. Als er vraag naar is moeten er eisen en wensen worden vastgelegd van de opdrachtgever en toekomstige gebruikers. Op basis daarvan wordt het ontwerpproces gestart. Daarna kan er een hoofdindeling gemaakt worden van de bestaande bebouwing. Vergeet niet bestemmingswijzigingen bij de gemeente aan te vragen. Met een voorontwerp krijg je een globaal ontwerp wat een goed beeld van de situering van het nieuwe gebouw moet worden. Het is hierbij belangrijk dat er aan gebruiksvoorzieningen wordt gedacht en de ruimtelijke opbouw. Nadat er een voorontwerp is gemaakt is het tijd om te werken aan het definitief ontwerp, er wordt hier ook gekeken naar het materiaalgebruik. Nadat het ontwerp proces is afgesloten wordt er gekeken naar hoeveel het gaat kosten en worden er contracten opgesteld.